12. rujna 2017.

Zdravstvena skrb

Brigu o zdravlju, njegu i rehabilitaciju u Domu Trešnjevka pruža tim viših medicinskih sestara, medicinskih sestara, fizioterapeuta  i njegovatelja koji kontinuirano nadograđuju i usavršavaju svoje stručno znanje. U posljednje vrijeme aktualna su znanja i vještine vezane za Alzheimerovu demenciju, bolničke infekcije, komunikacijske vještine, palijativnu skrb i dr.

Ovisno o zdravstvenom statusu, korisnicima se pružaju četiri stupnja socijalnih usluga tijekom 24 sata.

Radnim danom, na lokaciji Trg S. Penkale 1, u trajanju od četiri sata ordinira liječnik primarne zdravstvene zaštite, zaposlenik Doma zdravlja – Zapad.

U Domu su organizirani specijalistički pregledi. Spec. fizijatar ordinira dvaput mjesečno, a spec. ortoped i psihijatar jednom mjesečno, po potrebi i češće.

Zdravstveno osoblje u svom radu usko surađuje s hitnom službom, sanitetom za prijevoz korisnika, ordinacijama primarne zdravstvene zaštite i klinikama.

Osobe koje su potpuno funkcionalno ovisne smještene su na Odjelima za pojačanu njegu tzv. stacionaru u dvokrevetnim sobama, dok se djelomično funkcionalno ovisnim korisnicima  ili potpuno samostalnim korisnicima usluga u zadovoljenju potreba pruža na stambenom dijelu.

Zbog sve veće potrebe za smještajem oboljelih od Alzheimerove bolesti i ostalih demencija, u 2015. godini započelo se s prenamjenom prostora u Odjelu njege i brige o zdravlju u Jedinicu za oboljele od Alzheimera i ostalih demencija. Postavljen je senzor za vrata, uređen je dnevni boravak, čajna kuhinja je opremljena u skladu s propisima, postavljen je klima uređaj i s korisnicima se pojačano radi.

Skip to content