22. kolovoza 2017.

Stalni smještaj

Korisnicima se pruža usluga stalnog smještaja koja obuhvaća sljedeće sadržaje:

  • stanovanje
  • prehrana davanjem tri obroka dnevno, kao i dva dodatno prema mišljenju i uputi liječnika sukladno propisanim normativima,
  • briga o zdravlju
  • njega i održavanje osobne higijene, što uključuje pomoć pri odijevanju i održavanje osobne higijene, pomoći pri obavljanju fizioloških potreba, pomoć pri održavanju reda i čistoće uže okoline, brigu o osobnim stvarima i primjereni postupak s preminulim korisnikom
  • pranje i glačanje rublja
  • radne aktivnosti
  • korištenje slobodnog vremena
  • i druge usluge prema potrebama korisnika.

Skip to content