12. rujna 2017.

Vizija, misija i vrijednosti

Naša je vizija postati prepoznatljiva i izvrsna ustanova na području pružanja skrbi starijim osobama – kako u institucionalnoj, tako i u izvaninstitucionalnoj brizi.

Misija je svakom starijem čovjeku pružiti potporu i potpunu i kvalitetnu skrb, ovisno o njegovim potrebama i uslugama koje možemo pružiti.

Cilj nam je poboljšati kvalitetu života korisnika kroz holistički pristup i primjenu najnovijih stručnih znanja, poboljšanje i prilagodbu prostora i opreme te povezivanje sa svim važnim dionicima u lokalnoj zajednici i šire.

 

Vrijednosti

 

Briga za korisnike i zaposlenike

Svojim korisnicima pružamo 24-satnu medicinsku i socijalnu skrb, štitimo njihovu privatnost i čuvamo njihovo ljudsko dostojanstvo u svim situacijama. Pomažemo im da zadovolje biološke, psihološke i društvene potrebe, te nastojimo shvatiti njihove osjećaje, potrebe i želje. Također, zaposlenima pružamo potrebnu opremu za siguran rad u skladu sa zakonom i pravilnicima.

Poštivanje ljudskih prava i integriteta korisnika

Korisnicima našeg Doma se usluge pružaju uz poštivanje ljudskih prava, fizičkog i psihičkog integriteta, sigurnosti i uvažavanje etičkih, kulturnih i vjerskih uvjerenja.

Odgovornost i povjerenje

Svoj posao obavljamo humano, profesionalno, savjesno, odgovorno i za dobrobit korisnika. U svom radu uzimamo u obzir načela jednakosti, ljudskih vrijednosti i dostojanstva svih ljudi. Vjerujemo jedni drugima i  surađujemo s mnogim dionicima u zajednici. Preuzimamo odgovornost za svoje pogreške i stalno učimo iz njih.

Sudjelovanje korisnika u donošenju odluka

Uzimamo u obzir i poštujemo mišljenje svakog našeg korisnika, uvažavamo njihove različitosti, potičemo toleranciju i međusobno razumijevanje. Korisnici mogu sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na njihov život kroz različita tijela u Domu – putem terapijskih zajednica, Vijeća korisnika, Komisije za sastavljanjem jelovnika i dr.

Profesionalnost i timski rad

U svom radu uzimamo u obzir profesionalne preporuke i pravne temelje, te pratimo novosti u pojedinim profesionalnim područjima. Uz dobru međusobnu suradnju zaposlenih, aktivno slušanje, razmjenu mišljenja i iskustva, ostvarujemo zajedničke ciljeve. Prihvaćamo i dajemo konstruktivnu kritiku, težimo za istim ciljevima, podržavamo se i prilagođavamo jedni drugima.

Kreativnost u radu

U svom radu u područjima zdravstva i socijalne skrbi uključujemo izvorne ideje, tražimo nove načine djelovanja, provjeravamo ih i razvijamo. Iskorištavamo uočene dobre rezultate za dobrobit naših korisnika. Radimo sukladno lokalnim običajima i tradicijama naših korisnika.

Razvoj, učenje i osobni rast

Otvoreni smo novim spoznajama i uvidima, potičemo stalno stručno usavršavanje i dijeljenje znanja s kolegama. Slijedimo europske trendove u razvoju sustava kvalitete u domovima za starije osobe i uvodimo nove radne pristupe.

Skip to content