29. kolovoza 2017.

Pristup informacijama

 

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Dom za starije osobe Trešnjevka Zagreb uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Dom za starije osobe Trešnjevka javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje, Domu za starije osobe Terešnjevka Zagreb.

 

Službenik za informiranje: Kristina Antar Ajduković, mag. soc. rada – Odluka

kontakt broj: 01/3659 432.

 

Molimo Vas da svoj Zahtjev upućujete putem predviđenog obrasca:

1. Zahtjev za pristup informacijama 
2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Ukoliko se Zahtjev podnosi pismenim putem, popunjeni obrazac možete poslati:

  • na adresu: Dom za starije osobe Trešnjevka, Trg Slavoljuba Penkale 1, Zagreb
  • elektroničkim putem: info@dom-tresnjevka.hr

 

Ukoliko želite osobno predati svoj Zahtjev, možete to učiniti svaki radni dan od 09,00 do 10,00 na adresi: Trg Slavoljuba Penkale 1, Zagreb, službeniku za informiranje.

 

Također, Zahtjev možete poslati putem faksa na broj: 01/3631470.

 

 

Dom za starije osobe Trešnjevka  Zagreb, ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku, prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15 ).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u Narodnim novinama 12/14, 15/14, a stupili su na snagu 8. veljače 2014.

Više na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

Godisnje izvjesce za 2018.

Godisnje izvjesce za 2019.

Godisnje izvjesce za 2020.

Godisnje izvjesce za 2021.

 

Odluka

Katalog informacija

 

Skip to content