23. rujna 2020.

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

 

Javna ustanova Dom za starije osobe Trešnjevka Zagreb nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Doma za starije osobe Trešnjevka Zagreb koja se nalazi na adresi www.dom-tresnjevka.hr/

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište www.dom-tresnjevka.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Pojedine slike na mrežnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu slika unutar navedene mrežne stranice to ne podržava
  • Pojedine poveznice nemaju prikladan opis
  • Pojedine PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata – riječ je o pravilnicima, odlukama i izvješćima koji moraju biti potpisani i ovjereni žigom, te nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana

Dom za starije osobe Trešnjevka Zagreb radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava sastavljena 03. rujna 2020. godine, prema Predlošku Izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Doma za starije osobe Trešnjevka Zagreb.
Izjava je zadnji put preispitana 05. prosinca  2021. godine. Dom za starije osobe Trešnjevka Zagreb će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Dom za starije osobe Trešnjevka Zagreb.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Doma za starije osobe Trešnjevka Zagreb korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@dom-tresnjevka.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content