29. kolovoza 2017.

Računovodstveni izvještaji

Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2022. 

Financijski izvještaji 31.12.2022._

Plan proračuna za 2023.god. i projekcije plana za 2024.i 2025.god 

Dom za starije osobe Trešnjevka Financijski izvještaji 31.12.2022._

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

Proračun I-XII 2021.

Financijski plan proračuna za 2022. i projekcije plana za 2023. i 2024.

Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih razdoblja

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

Obrazloženje Financijskog plana

 

Plan prihoda, rashoda i izdataka za 2021.god. i rebalans za 2020.god.

Procedura naplate potraživanja 

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Izmjena procedure zaprimanja i provjere računa

 

 

 

Proračun I-XII 2014. g.

Bilješke-bilanca 2014. g.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima I-XII 2014. g.

Izvještaj o obvezama 2014.

 

Proračun I-XII-2015. g.

Bilješke uz završni račun 2015. g.

Bilješke-bilanca 2015. g.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima I-XII 2015. g.

 

Proračun I-XII-2016. g.

Bilješke-bilanca 2016. g.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima I-XII 2016. g.

 

Proračun I-XII-2017. g.

Financijski plan 2017. g.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2017.

 

Financijski plan 2016-2018 g.

Financijski plan za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020.

 

Financijski plan za 2019. g – izmjena

 

Financijski plan za 2020.

Obrazloženje fin. plan 2020.-2022.-D.U.TREŠNJEVKA

 

Bilješke uz financijska izvješća 2018

Proračun I-XII-2018. g.

 

Proračun I-XII 2019.g.

Bilješke uz financijska izvješća 2019

 

zavrsni FINA 2020 finalna verzija

FINA- bilješke uz financijska izvješća 2020- DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA

 

Skip to content