29. kolovoza 2017.

Pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Dom za starije osobe Trešnjevka Zagreb uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Dom za starije osobe Trešnjevka javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje, Domu za starije osobe Terešnjevka Zagreb.

 

Službenik za informiranje: Kristina Antar Ajduković, mag. soc. rada – Odluka

kontakt broj: 01/3659 432.

 

Molimo Vas da svoj Zahtjev upućujete putem predviđenog obrasca:

1. Zahtjev za pristup informacijama 
2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Ukoliko se Zahtjev podnosi pismenim putem, popunjeni obrazac možete poslati:

  • na adresu: Dom za starije osobe Trešnjevka, Trg Slavoljuba Penkale 1, Zagreb
  • elektroničkim putem: info@dom-tresnjevka.hr

 

Ukoliko želite osobno predati svoj Zahtjev, možete to učiniti svaki radni dan od 09,00 do 10,00 na adresi: Trg Slavoljuba Penkale 1, Zagreb, službeniku za informiranje.

 

Također, Zahtjev možete poslati putem faksa na broj: 01/3631470.

 

 

Dom za starije osobe Trešnjevka  Zagreb, ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku, prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15 ).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u Narodnim novinama 12/14, 15/14, a stupili su na snagu 8. veljače 2014.

Više na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

Godišnje izvješće za 2023.

Upitnik za samoprocjenu

Godisnje izvjesce za 2022

Godisnje izvjesce za 2018.

Godisnje izvjesce za 2019.

Godisnje izvjesce za 2020.

Godisnje izvjesce za 2021.

 

Odluka

Katalog informacija

 

Skip to content