O domu

Dom za starije osobe Trešnjevka Zagreb pruža usluge na dvije lokacije koje su građevinski odvojene:

Obje lokacije su blizu tramvajskog stajališta, dobro povezane kako sa samim centrom tako i sa ostalim dijelovima grada.

Djelatnost Doma je skrb o osobama starije životne dobi te poboljšanje kvalitete njihova života.

Ustanova ukupno smještava 622 osobe od čega je 347 osoba polupokretnih i nepokretnih.

1. Osnovni podaci o lokaciji Trg S. Penkale 1

Od 1928 god. na području tadašnje Trešnjevke uz Selsku cestu postojala je ustanova za zbrinjavanje starijih i nemoćnih osoba , a 1981. godine na lokaciji starog doma izgrađena je nova zgrada.

Od 1986. god. tadašnja dva doma za starije i nemoćne ujedinili su se u jedinstvenu ustanovu pod nazivom Dom za starije osobe Trešnjevka Zagreb.

Sadašnji kapacitet lokacije je 338 korisnika , a odjela za pojačanu njegu 170 korisnika. Svi korisnici odjela za pojačanu njegu smješteni su u dvokrevetnim sobama. Na stambenom djelu smješteno je 168 korisnika u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama.

2. Osnovni podaci o lokaciji Drenovačka 30

Podružnica djeluje od 1950 god. kada je Narodni odbor grada Zagreba osnovao Dom za stare i nemoćne u zgradi vlasništva bivšeg Ministarstva za slatkovodno ribarstvo.

Podružnicu Drenovačka čine dva međusobno povezana objekta koji su od 1956. godine integrirani i građevinski povezani.

Kapacitet podružnice je 284 mjesta za smještaj starijih i nemoćnih osoba, od kojih je 153 mjesta na Jedinici za pojačanu njegu.