29. kolovoza 2017.

Javna nabava

ZAPISNIK O PREGLEDU OCIJENI PONUDE EMV 25

ODLUKA O ODABIRU EMV 25

ZAPISNIK O PREGLEDU OCIJENI EMV 8

ODLUKA O ODABIRU EMV 8

Registar sklopljenih ugovora -2023.g

Poziv za dostavu ponuda za 2024. – SVJEŽE MESO PERADI

TROŠKOVNIK SVJEŽE MESO PERADI

Poziv za dostavu ponuda za 2024. – MLIJEKO I MLJEČNI PROIZVODI

TROŠKOVNIK MLIJEKO I MLJEČNI PROIZVODI

I. Izmjena plana nabave za 2024.g

VI. izmjena plana nabave

Registar sklopljenih ugovora -2024.g

Registar sklopljenih ugovora -2023.g

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDE 2024 -ČAJA

ODLUKA O ODABIRU ZA PREDMET NABAVE -ČAJA

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDE 2024-PROZVODE ZA OSOBNU HIGIJENU,DEZINFICIJENSI

ODLUKA O ODABIRU ZA PREDMET NABAVE ZA PROZVODE ZA OSOBNU HIGIJENU,DEZINFICIJENSI

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDE 2024 UMACI,JUHE ,MJEŠANI ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA

ODLUKA O ODABIRU ZA PREDMET NABAVE UMACI,JUHE ,MJEŠANI ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA

ODLUKA JAJA-2024

ZAPISNIK O PREGLEDU i ocjeni za nabavu 2024-Jaja_

ODLUKA ČOKOLADA I PROIZVODI OD ŠEĆERA-2024 

ZAPISNIK O PREGLEDU i ocjeni ponuda za nabavu 2024 -Čokolada i proizvodi od šećera

ODLUKA KAVA I KAVOVINA-2024

ZAPISNIK O PREGLEDU i ocjeni ponuda za nabavu 2024 -Kava i kavovina

ODLUKA BEZALKOHOLNA I ALKOHOLNA PIĆA -2024

ZAPISNIK O PREGLEDU i ocjeni ponuda za nabavu 2024 -Bezalkoholna i alkoholna pića

ODLUKA GRAH,LEĆA I SLANUTAK.-2024

ZAPISNIK O PREGLEDU i ocjeni ponuda za nabavu 2024 -Grah ,leća i slanutak

ODLUKA PRERAĐENO I KOZERVIRANO VOĆE-2024

ZAPISNIK O PREGLEDU i ocjeni ponuda za nabavu 2024 – Prerađeno i konzervirano voće

ODLUKA SVJEŽE TANKE KORE ZA ŠTRUDLU -2024

ZAPISNIK O PREGLEDU i ocjeni ponuda za nabavu 2024 -Svježih tankih kora za štrudlu

ODLUKA DUBOKO SMRZNUTI PROIZVODI-2024

ZAPISNIK O PREGLEDU i ocjeni ponuda za nabavu 2024 -Duboko smrznuti proizvodi

ODLUKA SMRZNUTI ŠTRUKLI SA SIROM -2024

ZAPISNIK O PREGLEDU i ocjeni ponuda za nabavu 2024 -Smrznuti štrukli sa sirom

ODLUKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE RUBLJA-2024

ZAPISNIK O PREGLEDU i ocjeni ponuda za nabavu 2024 -Sredstva za održavanje rublja

ODLUKA VODOINSTALATERSKI ,ELEKTRO MATERIJAL ,OKOVI ,BOJE I PRIBOR -2024

ZAPISNIK O PREGLEDU i ocjeni ponuda za nabavu 2024 -Vodoinstalaterski ,elektro materijal, okovi , boje i pribor

ODLUKA POMAGALA ZA ČIŠĆENJE I PRIBOR ZA ZAŠTITUI-2024

ZAPISNIK O PREGLEDU i ocjeni ponuda za nabavu 2024 -Pomagala za čišćenje i pribor za zaštitu

ODLUKA MATERIJAL ZA ZDRASTVENU ZAŠTITU KORISNIKA – POTROŠNI SANITETSKI MATERIJAL 2024

ZAPISNIK O PREGLEDU i ocjeni ponuda za nabavu 2024 -Potrošni sanitetski materijal

ODLUKA PAPIRNATA KONFEKCIJA I SANITARNI MATERIJAL-2024

ZAPISNIK O PREGLEDU i ocjeni ponuda za nabavu 2024 -Papirnata konfekcija i sanitarni materijal

Plan nabave za 2024. godinu

V. izmjena plana nabave

IV. izmjena plana nabave

III. izmjena plana nabave

II. izmjena plana nabave

I. izmjena plana nabave

Poziv za dostavu ponuda ponovljeni natječaj 2024 -Umaci ,juhe ,mješani začini i začinska sredstva .-

Poziv za dostavu ponuda-ponovljen natječaj za 2024 Čaj .-

Poziv-za-dostavu-ponuda-Proizvodi-za-osobnu-higijenu-dezinficijensi-2024.-

Odluka o poništenju postupka nabave za proizvodi za osobnu higijenu, dezinficijensi za 2024.

Odluka o poništenju postupka nabave za proizvodi za čaj za 2024.

Odluka o poništenju postupka nabave za proizvodi za umaci ,juhe, mješani začini i začinska sredstva za 2024

Registar sklopljenih ugovora -2022.g

IV Izmjena plana nabave

III Izmjena plana nabave

II Izmjena plana nabave

I Izmjena plana nabave

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda za 2024 Papirnata konfekcija i sanitarni materijal .-

Poništenje postupka jednostavne nabave za pružanje pravnih savjeta i usluga

Poništenje postupka jednostavne nabave za nabavu papirnate konfekcije i sanitarnog materijala

Poziv za dostavu ponuda za 2024 Materijal za zdrastvenu zaštitu korisnika -potrošni sanitetski materijal .

Poziv za dostavu ponuda za 2024 Papirnata konfekcija i sanitarni materijal .

Poziv za dostavu ponuda za 2024 Pomagala za čišćenje i pribor za zaštitu .

Poziv za dostavu ponuda za 2024 Proizvodi za osobnu higijenu ,dezinficijensi .

Poziv za dostavu ponuda za 2024 Sredstva za održavanje rublja .

Poziv za dostavu ponuda za 2024 Vodoinstalaterski,elektro materijal,okovi boje i pribor .

Poziv za dostavu ponuda za 2024.-Svježih tankih kora za štrudlu

Poziv za dostavu ponuda za 2024 Smrznuti štrukli sa sirom.

Poziv za dostavu ponuda za 2024 Duboko smrznutih proizvoda.

Poziv za dostavu ponuda za 2024 Čaj .

Poziv za dostavu ponuda za 2024 Jaja.

Poziv za dostavu ponuda za 2024 Prerađeno i konzervirano voće.

Poziv za dostavu ponuda za 2024 Umaci ,juhe ,mješani začini i začinska sredstva .

Poziv za dostavu ponuda za 2024.-Grah,leća i slanutak_

Poziv za dostavu ponuda za 2024.-Kava i kavovina

Poziv za dostavu ponuda za 2024 Bezalkoholna i alkoholna pića .

Poziv za dostavu ponuda za 2024 Čokoladai priozvodi od šečera .

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI -IZMJENI PODOVA NA V .KATU ,KRILO B

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE – MLINCI,BRAŠNO I TJESTENINA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE I TROŠKOVNIK – PREDMET NABAVE SANACIJA PODOVA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – sanacija podova

TROŠKOVNIK PODOVI_DOM SLAVOLJUBA PENKALE 1 – KRILO B 5 KAT

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA – SANACIJA PODOVA:

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA O IZVOĐENJU RADOVA NA SANACIJI – IZMJENI PODOVA NA V. KATU, KRILO B

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA – PONIŠTENJE POSTUPKA SANACIJA PODOVA

Poziv za dostavu ponuda za 2023.-Mlinci,brašno i tijestenina_

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE I TROŠKOVNIK – PREDMET NABAVE SANACIJA PODOVA

Izjava o nepostojanju sukoba interesa- čelnik naručitelja Dom Trešnjevka

Izjava o nepostojanju sukoba interesa-predstavnici naručitelja

Plan nabave za 2023.g.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Proizvodi za osobnu higijenu, dezinficijensi 2023.g

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda – Proizvodi za osobnu higijenu, dezinficijensi 2023.g

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Pomagala za čišćenje i pribor za zaštitu 2023.g

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda – Pomagala za čišćenje i pribor za zaštitu 2023.g

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Prijevoz i dostava gotovih obroka za 2023.g

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda – Prijevoz i dostava gotovih obroka za 2023.g

Poziv za dostavu ponuda – Proizvodi za osobnu higijenu, dezinficijensi 2023.-

Poziv za dostavu ponuda – Pomagala za čišćenje i pribor za zaštitu 2023.-

Odluka o poništenju postupka nabave za proizvode za osobnu higijenu, dezinficijense za 2023

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za proizvode za osobnu higijenu, dezinficijense

Odluka o poništenju postupka nabave za pomagala za čišćenje i pribor za zaštitu za 2023

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za pomagala za čišćenje i pribor za zaštitu

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

ZAPISNIK O PREGLEDU ,OCIJENI I USPOREDBI PONUDA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PAPIRNATA KONFEKCIJA I SANITARNI MATERIJAL

ZAPISNIK O PREGLEDU ,OCIJENI I USPOREDBI PONUDA PAPIRNATA KONFEKCIJA I SANITARNI MATERIJAL

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE RUBLJA

ZAPISNIK O PREGLEDU ,OCIJENI I USPOREDBI PONUDA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE RUBLJA

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE VODONSTALATERSKI ,ELEKTRO MATERIJAL,OKOVI,BOJE I PRIBOR

ZAPISNIK O PREGLEDU ,OCIJENI I USPOREDBI PONUDA VODOINSTALATERSKI ,ELEKTRO MATERIJAL ,OKOVI,BOJE I PRIBOR

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA JAJA

ZAPISNIK O PREGLEDU ,OCIJENI I USPOREDBI PONUDA ZA JAJA

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE UMACI ,JUHE,MIJEŠANI ZAČINI I ZAČINSKI SREDSTVA

ZAPISNIK O PREGLEDU ,OCIJENI I USPOREDBI PONUDA UMACI, JUHE,MIJEŠANI ZAČINI SREDSTVA

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PRERAĐENO I KONZERVIRANO VOĆE

ZAPISNIK O PREGLEDU ,OCIJENI I USPOREDBI PONUDA PRERAĐENO I KONZERVIRANO VOĆE

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE DUBOKO SMRZNUTI PROIZVODI

ZAPISNIK O PREGLEDU ,OCIJENI I USPOREDBI PONUDA DUBOKO SMRZNUTI PROIZVODI

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE KRUMPIR

ZAPISNIK O PREGLEDU ,OCIJENI I USPOREDBI PONUDA KRUMPIR

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ČOKOLADE I PROIZVODI OD ŠEĆERA

ZAPISNIK O PREGLEDU ,OCIJENI I USPOREDBI PONUDA ČOKOLADE I PROIZVODI OD ŠEČERA

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PRERAĐENO POVRĆE

ZAPISNIK O PREGLEDU ,OCIJENI I USPOREDBI PONUDA PRERAĐENO POVRĆE

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE MLINCI ,BRAŠNO I TIJESTENINA

ZAPISNIK O PREGLEDU ,OCIJENI I USPOREDBI PONUDA MLINCI ,BRAŠNO I TIJESTENINE

Odluka i zapisnik o poništenju postupka za predmet nabave – Svježe povrće

Izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa-za-2023.-godinu

Dokumentacija za usluge prijevoza i dostave gotovih obroka-zahtjev-socijalne-usluge-2023.-1

Poziv za dostavu ponuda za Vodoinstalaterski,elektro materijal,okovi boje i pribor 2023.-

Poziv za dostavu ponuda za Proizvodi za osobnu higijenu ,dezinficijensi 2023.-

Poziv za dostavu ponuda za Pomagala za čišćenje i pribor za zaštitu 2023.-

Poziv za dostavu ponuda za Papirnata konfekcija i sanitarni materijal 2023.-

Poziv za dostavu ponuda za 2023.-Sredstva za održavanje rublja

Poziv za dostavu ponuda za 2023.-Sredstva za čišćenje

Poziv za dostavu ponuda za 2023.-Svježe povrće_

Poziv za dostavu ponuda za 2023.-Prerađeno Povrće_

Poziv za dostavu ponuda za 2023.-Prerađeno i Konzervirano voće_

Poziv za dostavu ponuda za 2023.-Mlinci,brašno i tjestenina_

Poziv za dostavu ponuda za 2023.-Krumpir

Poziv za dostavu ponuda za 2023.-Dubokosmrznuti proizvodi_

Poziv za dostavu ponuda za 2023.-čokolada i proizvodi od šećera

Poziv za dostavu ponuda za 2023.-jaja

Poziv za dostavu ponuda za 2023.-umaci, juhe, miješani začini i začinska sredstva

Poziv za dostavu ponuda za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda Plan nabave za 2022. god_ Dokumentacija za usluge prijevoza i dostave gotovih obroka – socijalne usluge 2022. Izjava o nepostojanju sukoba interesa za 2022. godinu Izjava o nepostojanju sukoba interesa za 2021. godinu Dokumentacija -za -usluge-prijevoza-i-dostave-gotovih-obroka-zahtjev-socijalne-usluge-2021. Dokumentacija za usluge prijevoza i dostave gotovih obroka – socijalne usluge 2020. Dokumentacija za prijevoz i dostavu obroka-socijalna usluga 2019. Dokumentacija za nabavu proizvoda od životinjskog podrijetla Dokumentacija za zahtjeve za socijalne usluge Izjava o nepostojanju sukoba interesa Izjava o nepostojanju sukoba interesa za 2018. godinu  Izjava temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi Izjava o nepostojanju sukoba interesa za 2020. godinu     Plan nabave za 2014. godinu Plan nabave za 2015. godinu Plan nabave za 2016. godinu 1. izmjena plana nabave za 2016. g. Plan nabave za 2017. godinu Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu II. Izmjena Plana nabave za 2017. – pojašnjenje i nadopuna Plan nabave za 2018. Plan nabave za 2019. Plan nabave za 2020. Plan nabave za 2021.   Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 2011. g. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma I-VI 2012. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma V-XII 2012. Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi I-XII-2012. i realizacija sklopljenih ugovora Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – siječanj 2013. g. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma s konačnim ukupnim iznosom plaćenim temeljem ugovora za 2013. g. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2014. g. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2014. g., s konačnim ukupnim iznosom plaćanja, temeljem ugovora Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi – siječanj 2015. g – izvršenje ugovora Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi – 2015. g. Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi – 2016. g. Obavijest o provođenju objedinjene javne nabave za 2016. godinu Registar ugovora o javnoj nabavi s konačnim ukupnim iznosom plaćenim temeljem ugovora za 2016. g. Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi – 2017. g. Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi s konačnim ukupnim iznosom plaćanja temeljem ugovora za 2017.-g. Registar_sklopljenih_ugovora_o_javnoj_nabavi-2018 Registar_sklopljenih_ugovora_o_javnoj_nabavi s konačnim iznosom plaćanja temeljem ugovora-2018 Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2019. egistar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi s konačnim ukupnim iznosom plaćanja temeljem ugovora za 2019.

Skip to content