Ovdje možete pregledati i preuzeti sve dokumente za prijem u dom i katalog informacija

Izvod iz cjenika

Dokumentacija potrebna za prijam u dom

Zamolba za smještaj u dom

Zahtjev za pomoć u kući Prehrana

Liječnička potvrda za prijam u dom

Liječnička potvrda za pomoć u kući

Odluka o ustrojavanju kataloga

Katalog informacija

Dokumenti Zahtjev za pristup informacijama

Izjava temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi

Procedura stvaranja ugovornih obveza Doma Trešnjevka

Plan nabave za 2014. godinu

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora za 2013

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi siječanj 2014

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2012

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi I-V/2012.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi V-XII/2012.

Zahtjev za prikupljanje ponuda - usluga prijevoza i dostave gotovih obroka (socijalna usluga) - 2013.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, siječanj 2013.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma I-XII/2012. sa konačnim plaćenim ukupnim iznosom

Dokumentacija za nabavu proizvoda od životinjskog podrijetla Dom Trešnjevka 2015g.

Obveze-M 3.0.2014.

Proračun 1-12 2014.

Bilješke bilanca 2014.

Bilješke uz PR-RAS-1-12-14

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi siječanj 2014.g, sa konačnim ukupim iznosom plaćanja, temeljem ugovora

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi siječanj 2015.g

Izmjena procedure zaprimanja računa i plaćanja

STATUT DOMA TREŠNJEVKA listopad 2014

Amandman

Plan nabave za 2015.godine

2014 IZVJEŠĆE GODIŠNJE za sve (3)

Plan i program 2015 +++ grad-ZADNJA

GODIŠNJI izvještaj TŠ 2015

Plan i program rada za 2016. godinu

Godišnje izvješće poslovanja Doma Trešnjevka za 2015. godinu

Procedura naplate potraživanja

Financijski plan 2016-2018

Plan nabave za 2016.g

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2016.g

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi siječanj 2015.g izvršenje ugovora

I. Izmjena Plana nabave

Program rada Doma Trešnjevka za 2017.

Plan nabave za 2017.

Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.

Financijski plan za 2017.

Bilješke bilanca 2016.

Bilješke uzlll PR RAS 1-12-16

Izvješće o radu za 2016.

Prorac I-XII-2016.

Izjava o ne postojanju sukoba interesa 2017.

Objedinjena javna nabava - Obavijest o provođenju objedinjene javne nabave za 2016.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2017.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi s konačnim ukupnim iznosom plaćenim temeljem govora 2016.

Pravilnik o provođenju jednostavne nabave

Pravilnik o prijemu, premještaju i otpustu korisnika

Pravilnik o kućnom redu

II. Izmjena Plana nabave za 2017. pojašnjenje i nadopuna

Financijski plana za 2018. iprojekcija plana za 2019. i 2020

Izjave o nepostojanu sukoba interesa za 2018. godinu

Program rada za 2018.

Procedura naplate prihoda

Financijski izvještaji 2017.

I-XII Dom Trešnjevka 2017.

Izvješće o radu Doma Trešnjevka za 2017. godinu