28. kolovoza 2017.

Aktivnosti

U Domu redovno provodimo različite aktivnosti ovisno o potrebama i željama korisnika, od čega su neke:

  • grupe novoprimljenih korisnika
  • vijeće korisnika
  • radno okupacijske aktivnosti
  • kulturno-zabavne aktivnosti
  • edukativne aktivnosti
  • grupa za uređenje okoliša
  • zbor
  • plesna grupa
  • sportska grupa

Plan i program aktivnosti- prosinac 2018.

Skip to content