Jarunski susreti 2019.

Tradicionalno sudjelovanje korisnika Podružnice Drenovačka 30 na 18. jarunskim susretima. Korisnik našeg Doma Stjepan Golub osvojio zlatnu medalju u višeboju.