Volonterska akcija udruge Poza

Udruga POZA nam je darovala materijal za radnu terapiju i didaktičke igračke za Jedinicu za Alzheimer, te provela popodne u druženju, izradi ukrasa za bor i igranju društvenih igara s našim korisnicima.